Automation Systems

Sorry, this entry is only available in Turkish.

IT tabanlı arayüzleri kullanarak elektrik şebekelerinin yönetilmesini sağlayan bu sistemlerde, üretim kaynaklarından tüketim noktalarına doğru olan güç akışına yön veren, şebeke arızalarını yalıtıp kesinti sürelerini en aza indirgeyen, şebeke varlıklarının durumlarını ve bunlara ait elektriksel değerleri ölçüp ve izleyip, varlıkların verimliliğini temin eden, dolayısıyla işletme ömürlerini uzatan, bakım gereksinimlerini iyileştiren ve tüm bu operasyonların yerel veya uzaktaki kumanda merkezlerinden yapılmasını sağlayan donanım, yazılım ve otomatik algoritmalar kullanılır.

Ekos Electric’in sağladığı hizmetler;

  • SCADA (Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama),
  • LAN (Yerel Alan Haberleşme Ağı) ve WAN (Geniş Alan Haberleşme Ağı) altyapısı,
  • RTU (Uzaktan Terminal Ünitesi) ile ana kumanda merkeziyle veri iletişimi,
  • APM (Varlık Performans Yönetimi),
  • IOT (Nesnelerin İnterneti) ve bulut teknolojileriyle entegrasyon,
  • RDMS (İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi) ile şirketlerin IT / ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) altyapısıyla entegrasyon sağlayacak mühendislik tasarım, imalat, kurulum, test ve devreye alma hizmetleri