ŞİRKET BİLGİLERİ
Merkez Adresi Gaziosmanpaşaosb Mh. 7. Cd. Ekosinerji Blok No:17-19A İç Kapı No:1 Altıeylül / Balıkesir
Kayıtlı Sermaye 1.200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye 280.000.000 TL
Ticaret Sicil Memurluğu BALIKESİR
Tescil Tarihi 13/04/2000
Ticaret Sicil Numarası 22642
Vergi No 3300165851
Vergi Dairesi BALIKESİR - Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürlüğü
Individuals and Legal Entities Directly Holding 5% or More Shares or Voting Rights in Capital
Name-Surname/Title of Trade of the Partner Share in Capital (TL) Share in Capital (%) Proportion of Voting Rights (%)
TARIK CAN AKBAŞ 110.000.000 39,29 43,42
TUNAHAN AKBAŞ 110.000.000 39,29 43,42
OTHER 60.000.000 21,42 13,16
TOTAL 280.000.000 100 100
İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olmak üzere iki ayrı pay grubuna bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre; Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TARIK CAN AKBAŞ 110.000.000 39,29 43,42
TUNAHAN AKBAŞ 110.000.000 39,29 43,42