Başvuru sahibinin tanınması ve başvurusuyla ilgili iletişim bilgileri

  Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “Başvuru Sahibi” ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz ve tarafınıza cevap verebilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

  Aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.
  Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

  Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

  Şirketimizle olan ilişkiniz Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi.

  Talep Hakkında Açıklama Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız

  Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

  * E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.
  ** Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)
  Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi Düzeltelecek Veri alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri Dosyalar kısmından ekleyiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)
  Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi Düzeltelecek Veri alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri Dosyalar kısmından ekleyiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)
  Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri Dosyalar kısmından ekleyiniz.
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)
  Kanuna aykırılığa konu olan hususu Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus alanına yazınız ve destekleyici belgeleri Dosyalar kısmından ekleyiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi)
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)
  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.