Primary and Secondary Field Tests

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Yüksek gerilim sistemleri, koruma ve kontrol işlevlerinin sürekli ve güvenilir bir biçimde çalışmasını sağlayabilmek adına hayati öneme sahip kritik ekipmanlar içerir. Bu sistemlerde, koruma ve kontrol işlevlerini yerine getiren çeşitli bileşenlerin düzenli olarak izlenmesi ve test edilmesi, sistemin güvenilirliği ve kesintisiz işleyişi açısından temel bir gerekliliktir.

Akım ve gerilim transformatörleri, koruma röleleri ve kesiciler gibi elemanlar, koruma ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirirken düzenli bakıma ve testlere ihtiyaç duyar. Bu bağlamda, akım ve gerilim transformatörlerinin çevirme oranları, polariteleri ve bu transformatörlerle ilişkilendirilen koruma rölelerinin işlevselliği periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

Yüksek gerilim ekipmanlarının performansını değerlendirmenin etkili yöntemlerinden biri, primer akım enjeksiyon testleridir. Bu testlerde, yüksek gerilim ekipmanlarının primer tarafına istenilen düzeyde akım enjekte edilir ve sistemdeki koruma ekipmanlarının ve kesicilerin nasıl tepki verdiği gözlemlenir. Bu testler, sistemin sürekli ve güvenilir işleyişini sağlamada kritik bir rol oynar.

Sekonder akım enjeksiyon testleri ise yüksek gerilim ekipmanlarını kontrol eden ve koruma fonksiyonlarını üstlenen koruma rölelerinin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. Bu testlerde, belirlenmiş akım düzeyleri rölelere uygulanır ve rölelerin beklendiği şekilde tepki verip vermediği incelenir. Özellikle primer akım enjeksiyonunun uygun olmadığı durumlarda, sekonder akım enjeksiyon testleri tercih edilir.

EKOS, geniş bir sektör yelpazesi ve mühendislik uzmanlarından oluşan kadrosuyla yüksek gerilim sistemlerinde bulunan koruma, ölçüm ve kontrol ekipmanlarının düzenli testlerini titizlikle gerçekleştirir. Güncel yasal düzenlemelere, yönetmeliklere ve standartlara tam uyum sağlayarak, sistem güvenilirliğini en üst düzeyde tutmayı hedefler.